10 March, 2012

11 Faedah Membaca


11 Faedah Membaca
 1.  Membaca dapat mengusir perasaan was-was, kecemasan, dan kesedihan.
 2. Membaca dapat menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang batil.
 3.  Membaca dapat menjauhkan kemungkina seseorang untuk berhubungan dengan orang-orang yang menganggur dan tidak memiliki aktiviti dimasa terluang.
 4.  Membaca dapat melatih lidah untuk berbicara dengan baik, menjauhkan kesalahan ucapan, dan menghiasinya dengan balaghah dan fashahah.
 5. Membaca dapat mengembangkan akal, mencerahkan pemikiran dan membersihkan hati nurani.
 6. Membaca dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya serta pemahaman.
 7. Dengan membaca, orang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, kebijaksanaan kalangan bijak bestari, dan pemahaman ulama’.
 8. Mematangkan kemampuan seseorang untuk mencari dan memproses pengetahuan untuk mempelajari bidang-bidang pengetahuan yang berbeza, dan penerapannya dalam kehidupan nyata.
 9. Menambah keimanan, khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslim. Sebab buku merupakan pemberi nasihat yang paling agung, pendorong jwa yang paling besar dan penyuruh kepada kebaikan yang paling bijaksana.
 10. Membaca dapat membantu fikiran agar lebih tenang, membuat hati agar lebih terarah, dan memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma.
 11. Membaca dapat membantu memahami; proses terjadinya kata secara lebih terperinci, proses pembentukan kalimat, untuk menangkap konsep dan untuk memahami apa yang tersurat dan tersirat disebalik sesuatu tulisan.
Sumber : -

Dr 'Ayidh Bin Abdullah Al Qarni , Terjemahan : Noraine Abu(2009).Jangan Bersedih : Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan. Edisi Cetakkan Ketujuh. Kuala Lumpur. Al Hidayah Publications

Reactions:

0 comments :

Post a Comment